Història

L’Institut Duc de Montblanc va néixer arran del moviment social que es va generar a Rubí a finals dels anys 70, per tal d’aconseguir un centre de batxillerat per a la ciutat.

El curs 1979-1980 ja es van impartir les primeres classes de 1r de BUP a l’escola Pau Casals, en horari de tarda nit. El curs següent es decideix el nom “Duc de Montblanc” mentre continua la provisionalitat a diversos aularis del municipi.

El curs 1981-82 s’inicia en el nou edifici de Can Fatjó, malgrat les pressions per utilitzar aquest espai com a escola. Fou el primer institut de batxillerat de Rubí i on s’han cursat estudis de BUP i COU, en règim de diürn o nocturn, i des de 1996 l’ESO i els Batxillerats Humanístic, Científic i Tecnològic.

Des del curs 2002 fins al 2010 fou seu del Pla de Transició al Treball en els diferents formats PGS i PQPI.

Actualment, el centre manté quatre línies d’ESO -amb grups flexibles, atenció a la diversitat i unitat USEE- i de Batxillerat, organitzat en divuit itineraris. En total, uns 725 alumnes i un professorat format per unes 65 persones. L’horari de les classes és de 8 h a 14,30 h.

No s’imparteix ja el batxillerat nocturn, però l’institut és seu de l’IOC. A les tardes, el centre també manté activitats diverses, com ara cursos de formació i reunions de professorat, tallers d’estudi assistit i classes de llengua i cultura àrab, aquests darrers  A més, des del curs 2011-2012, les instal·lacions són seu de l’Escola Oficial d’Idiomes de Rubí.

Entre d’altres apostes per la innovació, el centre és immers en el Projecte “Llibre Digital”, l’Impuls de la Lectura (Pla Nacional de Lectura), la mediació (Programa de mediació), l’aplicació ePèrgam (Biblioteca escolar), la col·laboració amb el Campus Ítaca i Programa Argó (UAB), la participació en el programa Salut i Escola, la prevenció del consum de drogues (programa “Aquí en parlem”, en col·laboració amb La Caixa) i el Treball per projectes.

L’institut, que té l’acreditació d’Escola Verda i és també Centre Comenius, recull els principis rectors definits en la Llei d’educació catalana en el seu article 2.