Secretaria

En els centres d’ensenyament secundari, la secreraria és l’agent de gestió administrativa, i per tant, és bàsic per al funcionament del centre. De cara a la comunicació per correu electrònic, és important que la informació s’exposi de forma clara, a fi de facilitar la gestió corresponent.

Atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9h a 14h
Els dimarts i dijous d’octubre a maig de 15h a 17h
secretaria-eso@ducdemontblanc.cat
secretaria-btx@ducdemontblanc.cat

Tràmits

  • Certificats de Català
  • Certificats d’expedient acadèmic
  • Preinscripció i Matrícula
  • Documents (autorització de sortides, ús de serveis digitals, etc.)
  • Beques i ajuts
  • Proves d’accés als cicles formatius