Mediació

La mediació, com a eina important en la resolució de conflictes, forma part de la cultura del centre, i així està recollit en el nostre PEC.

Cada curs es promouen activitats que tenen com a objectiu afavorir un bon clima de convivència:

  • teatre socioeducatiu: dinàmiques de grup, resolució de conflictes i treball de les emocions.
  • activitats sobre el bullyng
  • activitats per celebrar el dia internacional per a l’eliminacio de la violència de gènere
  • Teixint xarxes: una proposta d’educació per la pau i la solidaritat
  • Tallers sobre la pau

A més, el centre compta amb un taller de debat sobre diferents aspectes de la convivència i la gestió de les emocions fora de l’horari lectiu.