Tallers d’àrab

El primer curs que vam comptar amb els tallers d’àrab va ser el curs 2004-2005.

Obrir un espai laic per a l’aprenentatge de l’àrab ha suposat un pas endavant per a la integració de les famílies marroquines en l’àmbit de les escoles públiques.

Al cap d’uns anys d’organitzar aquests tallers, hem pogut comptar amb el suport del PEE del qual ha passat a ser una activitat més.

L’interès per aquests tallers no ha minvat al llarg de tots aquests anys, sinó tot el contrari, s’han consolidat de tal manera que hi ha més demanda que oferta.

Actualment comptem amb dos professors que han pogut fes-se càrrec dels quatre grups que s’imparteixen quatre dies a la setmana en horari de tarda.

La resposta de les famílies sempre ha estat molt bona i no han creat cap problema. Una de les novetats del darrer curs  ha estat la participació de les famílies d’origen marroquí en tallers de llengua catalana, organitzats en el propi centre.

El balanç  és molt positiu per la possibilitat que hem tingut de conèixer i compartir, de tal manera que la presència d’una filera de mares que acompanyen els seus fills als tallers ja forma part del nostre paisatge habitual i de la nostra identitat.