Escola Verda

El pla anual de l’Escola Verda promou actuacions de caràcter mediambiental que diferents departaments fan seves amb l’objectiu d’ambientalitzar el currículum:

      • coneixement del medi ambient
      • preservació del medi i sostenibilitat
      • plantada anual d’un arbre

Així mateix, el centre participa en el seminari d’Escoles Verdes de Rubí.

Documents: Pla Anual Escola Verda

Blog verd:  Duc Verd