Projectes d’àmbit

 

 

Durant dues setmanes, del 5 al 16 de novembre, l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO ha desenvolupat els projectes dels àmbit següents:
  • 1r d’ESO: projecte d’àmbit lingüístic: Horror film festival. L’alumnat ha creat un monstre en anglès com a base del cartell Lectura i anàlisi de diferents contes de terror.

  • 2n d’ESO: projecte d’àmbit científic i tecnològic.  “Aconseguir energia elèctrica d’una manera sostenible i ecològica”. L’alumnat ha investigat  la gran dependència que tenim del petroli, un recurs altament contaminant i cada vegada més escàs, i ha construït una dinamo que permet generar energia elèctrica a partir de l’energia mecànica (energia neta).

 

 

  • 3r d’ESO:  projecte d’Àmbit Social-Artístic-Educació Física: “Superem barreres!”. L’alumnat ha dut a terme un pentagrama tàctil, ha dissenyat un joc adaptat i ha investigat sobre personatges històrics que han patit discapacitats o trastorns.