Concurs literari de Sant Jordi 2018

Amb  motiu de la diada de Sant Jordi, els Departaments de Llengua i Literatura Catalana i Castellana convoquen el XXXII Concurs Literari de Sant Jordi, al qual és convidat tot l’alumnat de l’institut.

BASES

Es concedirà un premi per a la modalitat de prosa i un altre per a la de poesia, tant de llengua catalana com de llengua castellana, per a cadascun dels nivells següents.

 • Alumnes de 1r i 2n d’ESO

 • Alumnes de 3r i 4t d’ESO

 • Alumnes de batxillerat

 1. Les obres han de ser originals. El tema és lliure.

 2. El pot participar en vers i prosa (en llengua catalana o castellana).

 3. Cada treball haurà de tenir una extensió màxima de:

 • tres folis per a la prosa, en ordinador, doble espai i en una sola cara

 • cent versos per a la poesia
 1. Els treballs es poden lliurar fins al dia 6 d’abril.

 2. Els treballs aniran signats amb pseudònim i dins d’un sobre tancat. En la part exterior del sobre s’hi farà constar:

 • el pseudònim

 • el títol de la composició

 • el nivell per al qual es concursa

 • la modalitat (vers o prosa)

Dintre del sobre, en un sobre més petit i tancat, es farà constar:

 • A la part exterior: el pseudònim i el títol de la composició.

 • A la part interior: el nom i cognoms de l’autor i el curs al qual pertany.

 1. Els treballs es lliuraran a qualsevol professor dels seminaris convocants.

 2. El jurat podrà considerar desert qualsevol dels premis.

 3. El lliurament dels premis tindrà lloc en el transcurs dels actes que es faran a l’Institut en motiu de la festivitat de Sant Jordi.