Quantificació d’emocions

 

Quantificació d’emocions a matemàtiques.

 

L’alumnat de 2n de l’ESO ha fet un treball molt interessant sobre les emocions que han tingut durant el confinament.

Una activitat elaborada des de la matèria de matemàtiques en què treballen la quantificació i representació de dades en gràfiques però que les dades treballades eren de l’àmbit personal i social. Una manera de fomentar la coneixença i anàlisis dels sentiments produïts durant el confinament. Els sentiments representats han sigut tant positius com negatius.

Amb aquesta tipologia d’activitats s’implica a l’alumnat tan intel·lectual com emocionalment, la transversalitat dels seus aprenentatges augmenta les connexions amb la seva realitat i la significativitat.