Reducció de presencialitat al Batxillerat

Seguint indicacions del Departament d’Educació, els alumnes de Batxillerat faran un dia telemàtic cada setmana. Tot seguit trobareu dos quadres on s’indiquen els dies telemàtics a 1r i a 2n de Batxillerat.