Activitats del Pla d’Acció Tutorial adreçades als alumnes de l’Institut Corbera

L’acció tutorial forma part de l’acció educativa i és inseparable del procés d’ensenyament – aprenentatge. Entenem l’acció tutorial com una tasca pedagògica encaminada a la tutela, acompanyament i seguiment de l’alumnat amb l’ intenció de que el procés educatiu de cada alumne/a es desenvolupi en les condicions més favorables possibles. Llegeix més»