Salut i Escola

salut_i_escola_gene_col-270x164

Es tracta d’un programa impulsat pels Departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunta, d’aplicació a tot el territori català, i que té per objectiu millorar la salut dels nois i noies de 3r. i 4t. d’Ensenyament Secundari Obligatori, a través d’accions individuals i col·lectives de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció als problemes de salut relacionats preferentment amb:

  • La salut mental
  • La salut afectivo-sexual
  • El consum de drogues, alcohol i tabac
  • Els trastorns relacionats amb l’alimentació

Les activitats les desenvoluparà un professional d’infermeria de l’equip d’atenció primària de salut del municipi, dins del mateix centre educatiu, a l’aula del Punt 16 (al costat de la sala de guàrdia), els dimecres de 10 a 11 del matí amb periodicitat quinzenal.