Informació i sol·licitud de preinscripció de BATXIBAC

 

DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ DE BATXIBAC CURS 2021-2022 (del 3 al 7 de maig)


Sol·licitud de preinscripció de BATXIBAC – Curs 2021-2022


Per cursar la doble titulació cal acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del marc europeu comú de referència per a les llengües; l’acreditació es pot fer mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el diploma B1 del DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o superant una prova de nivell en llengua francesa.


Llocs vacants a cada nivell ——>> 1r Batxibac: 10 places  —  2n Batxibac: 6 places


I N F O R M A C I Ó   B A T X I B A C


 Díptic BATXIBAC (Batxillerat/Baccalauréat) – Curs 2021/2022 (PDF)


 Currículum BATXIBAC 2021-2023 (PDF)


Informació sobre la preinscripció del Batxibac (Doble titulació de batxillerat i baccalauréat)


+INFO sobre el BATXIBAC


 Informació sobre el Batxibac (Institut Français)