“El Gust per la Lectura” amb l’alumnat de 1r d’ESO

Aquest curs l’alumnat de 1r d’ESO ha participat a El Gust per la Lectura, un programa del Departament d’Educació que té com a objectiu la formació de bons lectors. L’obra escollida ha estat El malefici de la reina d’Hongria, de Maria Aurèlia Capmany, una novel·la basada en una rondalla mallorquina que té tres germans com a protagonistes.

Abans de començar la lectura, l’alumnat va conèixer aspectes de la biografia de l’autora, les característiques de la rondalla i el context històric en què transcorre la novel·la. Durant la lectura, van fer activitats de comprensió lectora i sobre el lèxic del text. Després de llegir l’obra, van reflexionar de manera global sobre temes i elements de la novel·la apareguts durant la lectura i, en grups de 3 o 4 alumnes, van escriure la seva pròpia història prenent com a punt de partida El malefici de la reina d’Hongria i en van fer una gravació. Amb aquesta activitat interdisciplinar, a més de les competències de l’àmbit lingüístic també s’han treballat les dels àmbits personal i social, artístic i digital.

En algunes de les històries creades, hi trobem la presència d’elements màgics, propis d’una rondalla; en d’altres, veiem la personalitat de M. Aurèlia Capmany en algun dels personatges femenins. D’entre totes les narracions, us presentem les que participaran al XXVI Concurs El Gust per la Lectura.

(podeu accedir-hi clicant damunt de la llista de reproducció)