Àrees de coneixement i professorat

 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXACTES I EXPERIMENTALS

Àrea impartida

Cognoms i nom

Correu electrònic

Matemàtiques
Balmaña Marín, Pau
Bel, Farnós, Maite
Borràs Masip, Francesca 
Moliné Brull, Montserrat
paubalmana@insbde.net
mbel26@insbde.net
mariaborras@insbde.net
mmolin54@insbde.net

Física i Química
Baila Arnau, Eva Maria
Domènech Jardí, Lolita
Mas Cabré, Lluïsa
Monter Puy, Sara
ebaila@insbde.net
mariadomenech@insbde.net
mmas@insbde.net
smonter@insbde.net

Biologia i Geologia
Bafaluy Uruel, David
Ferré Clariana, Roger
Marín Boria, Jennifer
Mas Cabré, Roser
dbafaluy@insbde.net
rferre4@insbde.net
jennifermarin@insbde.net
rosermas@insbde.net

Beques i ajuts per al curs 2020-2021

Ja podeu tramitar telemàticament la petició de beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2020-2021 cursen ensenyaments postobligatoris (termini: del 9 d’agost a l’1 d’octubre) i dels ajuts individualitzats per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (termini: del 9 d’agost al 30 de setembre).

Pla d’obertura de centre

Document en què es recullen les mesures organitzatives i pedagògiques en el marc de la pandèmia per la covid-19, elaborat a partir de les normes i protocols fixats pels departaments d’Educació i de Salut i aprovat pel Consell Escolar del centre.