L’institut

L’INS Berenguer d’Entença va iniciar la seva activitat acadèmica el curs 1989-90, d’acord amb el Decret 31/90. Des d’aquella data ha experimentat profundes transformacions, ja que en un principi fou concebut com un centre on conviurien els antics ensenyaments secundaris de BUP i FP. Posteriorment, en el curs 1994-95 fou un dels centres elegits per implantar de manera avançada la nova estructura dels ensenyaments secundaris. En el curs 2007-08 es va implantar la nova formació professional amb un CFGM d’Àtenció sociosanitària, ara anomenat Atenció a persones amb dependència i un CFGS d’Educació infantil. Les instal·lacions actuals daten de la primavera de 1994.

Aquests darrers anys el nombre d’alumnat es situa al voltant dels 400, un centenar del quals estudia batxillerat, una cinquantena cicles formatius i la resta cursa l’ESO. La plantilla de professorat se situa en els 43 docents i el personal del centre es completa amb 4 membres del PAS.

El curs 2013-14 l’INS Berenguer d’Entença ha celebrat el 25è aniversari de la seva fundació.

En aquest espai i podeu trobar un resum dels actes i links per veure les imatges de les activitats i de la festa final.

Parlament ex-directors (Youtube)

Fotos de les JJCC. Dies 26, 27, 28 de febrer.

Sant Jordi 2014.

Festa del 25è aniversari. 4 de juliol de 2014.

Photocall

Agraïments