Acollida

foto_acollida

L’Institut fa un mínim de dos intercanvis d’informació amb els centres de primària adscrits. Habitualment un abans d’iniciar-se el curs i el segon durant el primer trimestre. L’acollida de l’alumnat s’inicia amb la visita del centre el tercer trimestre del curs anterior, i continua amb reunions amb les famílies, xerrades de l’EAP i altres coordinacions.

L’Institut disposa de recursos per a dedicar a l’acollida de l’alumnat que prové de l’estranger o de zones d’Espanya en què no es parla el català. La finalitat d’aquesta intervenció és la de capacitar l’alumne/a, com més aviat millor per seguir amb normalitat les classes.

L’alumnat que presenta qualsevol necessitat educativa especial s’integra al recurs de diversitat més adequat per atendre la seva problemàtica. L’Institut organitza la seva activitat lectiva, especialment en les àrees instrumentals, en diferents modalitats d’agrupament per tal d’adaptar millor la intervenció a l’alumnat. Una part de l’alumnat segueix la seva escolaritat amb una programació individual (PI).