Realització PAU 2020-2021 a l’Institut d’Aran

En la convocatòria de la prova d’accés a la universitat PAU 2021 es mantindran les mesures adoptades en la convocatòria 2020.

Un any més i davant l’actual situació sanitària derivada de la COVID19 com mesura extraordinària  aquest curs 2021 també és celebraran les PAU en el nostre centre tant pels alumnes propis com pels alumnes de Pont de Suert

Les dates provisionals dels exàmens són els dies 8-9-10 i 11 de juny

I Després de L’ESO…QUÈ

​Aquest és el darrer curs d’escolaritat obligatòria dels vostres fills/es.  D’aquí a pocs mesos s’ haurà de fer la preinscripció a un cicle formatiu, batxillerat o a un PFI.  De moment, tot aquest procés està aturat.
Des del departament d’orientació de l’institut volem donar-vos suport en… Llegeix més»

Conferència Pau 2020

Amb l’objectiu de facilitar informació sobre  l’accés i admissió a la universitat  ha vingut a l’Institut el Dr. Jesús Maria Prujà i Noè, cap de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya, dóna algunes claus a tenir en compte a l’hora de formalitzar la preinscripció universitària

 

Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2021 són:

 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2019 o 2020.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2021. També hi pot concórrer l’alumne o alumna que faci els 17 anys l’any 2021 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:

  – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  ​- Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  – Ser esportista d’alt rendiment.

 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries pendents de qualificació positiva.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2020-2021. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.​

Calendari del procediment

Calendari
Publicació al tauler d’anuncis del centre o al seu web dels continguts i els criteris d’avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries Abans d’obrir-se el període d’inscripció
Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció De l’1 al 12 de febrer de 2021​
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Entre el 15 i el 19 de febrer de 2021
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 22 al 24 de febrer de 2021
Realització de les proves De l’1 al 12 de març de 2021*

*La prova es realitzarà preferentment l’1 o el 2 de març perquè hi hagi temps de convocar una segona vegada, dins del període establert, les persones que puguin estar confinades el dia de la prova.

Si a causa de les restriccions sanitàries, el centre romangués tancat en algun dels períodes indicats, caldrà informar les persones inscrites, a través del correu electrònic, sobre quin serà el nou procediment tant de les gestions com de la realització de les proves.​

FP DUAL

FP Dual CFGM Gestió Administrativa.

La formació professional dual:

“Apréner trabalhant, trabalhar en tot apréner”

La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

L’empresa acull l’alumnat mitjançant una estada formativa on l’aprenent és contractat o bé becat per l’empresa. També es pot considerar una fase prèvia d’integració denominada formació en centres de treball (FCT) per fer una primera immersió a l’empresa i adquirir un coneixement mutu.

La col·laboració entre els centres educatius i les empreses, entitats o associacions per desenvolupar conjuntament la formació dual s’articula mitjançant un conveni de col·laboració, marc del projecte en dual, i els corresponents acords formatius individuals per a cada estada (aprenent) de formació en dual.

Beneficis de l’FP Dual:

 1. Beneficis de l’FP Dual per a l’ empresa:
 • Millora de la qualificació professional del personal.
 • Increment de la competitivitat de l’empresa.
 • Contribució a la política de responsabilitat social corporativa.
 • Personal format en la cultura i processos de l’empresa.
 • Identificació i captació de talent.
 • Creació d’un planter d’aprenents.

 

 1. Beneficis de L’FP Dual per als aprenents.
 • Afavorir la incorporació al món laboral com a personal qualificat.
 • Accedir a tecnologia, recursos i instal·lacions empresa.
 • Estudiar i treballar alhora.
 • Empoderament de les competències professionals en un entorn laboral.
 • Reconeixement de l’activitat desenvolupada a l’empresa.
 • Millorar el currículum professional i empleabilitat.

 

 1. Beneficis  de L’FP Dual pel centre educatiu.
 • Incrementar i millorar les relacions amb les empreses.
 • Accedir a tecnologia, recursos i instal•lacions empresa.
 • Intercanviar i transferir coneixement amb les empreses.
 • Esdevenir centre de referencia pel sector empresarial.
 • Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants.
 • Millorar la satisfacció de l’alumnat.

Si desitgeu més informació referent a la FP Dual, contacteu amb l’Institut:

https://agora.xtec.cat/iesaran/

Pàgina oficial de l’FP Dual del Departament D’Educació.

https://projectes.xtec.cat/fpdual/