ESO

Finalitats

Aguesta etapa educativa ei eth marc idòni entà consolidar es competències basiques, realisar naui aprendissatges e bastir era base entà ua formacion personau basada ena autonomia personau que permet er aprendissatge eth long de tota era vida, ena responsabilitat, ena solidaritat, ena participacion e capable d’adquirir compromisi individuaus e collectius, entà aprener a participar activaments en ua societat democratica.

Estructura

Era etapa d’educacion segondaria obligatòria s’estructure en 4 cursi academics que se cursen, normauments, entre es 12 e es 16 ans. Era ESO comence er an naturau que se complissen 12 ans.

Era educacion Segondaria obligatoria s’organitze en diuerses materies. Eth quart curs a complementariaments caracter orientador, tan pes estudis posteriors, com pera integracion ara vida laborau.

Tanben s’a de her un Trebalh de Sintesi en cad’un des 3 prumers cursi dera etapa. Etj Trebalh de sintesi, a efectes de qualificacion, a ua consideracion de materia optativa.

Eth credit de sintesi ei format per un conjunt d’activitats d”ensenhament-prendissatge que s’a de her en equip, entà desvolopar competencies complexes e comporbar se ei assolit, enquia eth punt que er alumnat sigue capable de relacionar competencies basiques trebalhades en diuerses materies tara aplicacion e resolocion de questions e problemes relacionats tamb era vida vidanta. Aguest trebalh a d’integrar contenguts de diuerses materies e sera realisat pes alumnes en un periode concret der an, a determinar segontes es besonhs e possibilitats deth centre.

Ath long deth trebalh, er/a alumne/a a de mostrar ester autònom ena organitzacion deth sòn trebalh individuau e taben colectiu miejançant era cooperacion e collaboracion.

En 4au curs tot er alumnat a de realisar un Projecte de Recerca en equip. Aguest projecte a d’ester constituit per un conjunt d’activitats de descoberta e recerca realisades per alumnat entorn d’un tema e dejós deth guiatje deth professor.

Atau com en trebalh de sintesi, en projècte de recerca, er/a alumne/a a de mostrar capacitat d’autonomia e iniciativa ena organitzacion deth sòn trebalh e tanben de cooperacion e collaboracion en equip. Eth projecte de recerca taben a consideracion de materia optativa.

Pendent tota era etapa educatiua, es alumnes reberan ua atencion en funcion des sues capacitats, tamb era finauitat que eth maxim nombre d’alumnes puguen graduar-se gràcies as adaptacion curriculaus e ara atencion més individualitzada que represente eth desdoblament des materies.