CFGM CAFEMN – A EXTINGIR EN EL CURS 2021-2022

Tècnic/a en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural –

Competència General

Conduir clients en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no s’hagin d’utilitzar tècniques d’escalada i alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, aconseguint la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos.

Àmbit professional  i de treball:

– Empreses d’esports d’aventures.
– Empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs o cases de colònies, refugis.
– Agències de viatges.
– Empreses de gestió de parcs naturals o zones protegides.
– Clubs esportius.
– Escoles.
– Estacions d’esquí amb oferta complementària d’activitats.
– Entitats públiques que ofereixin programes d’activitats en el medi natural.

Principals ocupacions i llocs de treball:

– Acompanyador de muntanya.
– Guia de turisme eqüestre.
– Guia d’itineraris en bicicleta.
– Coordinador d’activitats de conducció/guiatge en empreses turístiques o entitats públiques o privades d’activitats en la natura
– Promotor d’activitats de conducció/guiatge en clubs o associacions.

 

Curriculum

NOM DE CRÈDIT CRÈDIT TOTAL D’HORES
El medi natural 101 60 h
Conducció de grups i activitats al medi natural 102 120 h
Seguretat i supervivència en muntanya 103 90 h
Conducció de grups en bicicletes 121 120 h
Conducció de grups a cavall 141 180 h
Administració, gestió i comercialització en la petita empresa 831 60 h
Fonaments de l’activitat física 161 30 h
Primers auxilis 162 30 h
Activitats físiques per a persones amb discapacitat 801 30 h
Dinàmica de grups 221 60 h
Formació i orientació laboral FOL 60 h
Formació en centres de treball FCT 410 h
Crèdit de síntesi STS 60 h
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament BPE 30 h
Entrenament esportiu I EE1 30 h
Fonaments sociològics de l’esport FSE 5 h
Organització i legislació de l’esport I OLE 5 h
Terminologia específica catalana TEC 5 h
Conducció de grups i activitats al medi fluvial 1 CGMF1 20h
Share