BATXILLERAT

Les matèries de modalitat en el Batxillerat de l’Institut d’Aran:

Els estudis de Batxillerat ofereixen diferents modalitats o recorreguts curriculars i, en començar el Batxillerat, l’alumne escull una modalitat. Cadascuna de les modalitats atendrà les finalitats formativa, orientadora i preparatòria en relació amb els diferents àmbits del saber.

Això permet, a més de la formació general de l’alumnat, una adequació a les característiques i interessos i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món del treball.

Les modalitats en que s’organitza el currículum de batxillerat són les següents:

A)   Modalitat de Ciències de la naturalesa i de la salut.
B)   Modalitat d’Humanitats i ciències socials.
C)   Modalitat de Ciències i Tecnologia.

A l’Institut d’Aran es poden cursar tots les modalitats excepte la modalitat d’Arts.

Les matèries.

Les matèries que cursarà l’alumne de batxillerat estan estructurades en una part comuna i una altra de diversificada. La part diversificada consta de les matèries pròpies de modalitat i de les matèries optatives. Aquestes poden ser matèries d’altres modalitats, optatives tipificades o optatives de centre.

 

 

L’orientació professional.

L’orientació professional a segon de batxillerat s’emmarca dins del procés d’orientació i assessorament que duu a terme el Departament d’Orientació i l’EAP del centre durant el darrer curs d’ESO, tot i que durant tota l’escolarització obligatòria es van treballant aquests aspectes en els credits de tutoria d’una manera menys sistemàtica. Els objectius de l’orientació a quart curs d’ESO se centren en dotar els alumnes de les destreses necessàries per tal de prendre una decisió satisfactòria un cop finalitzats els estudis obligatoris, moment en què han de decantar-se pel batxillerat, els cicles formatius o bé el món laboral.

Ara bé, el procés orientador al centre continua fins que l’alumne finalitza aquests estudis post-obligatoris. En aquest sentit, el Departament d’Orientació i l’EAP ofereixen atenció individualitzada a aquells alumnes que ho sol·liciten, amb l’objectiu d’assessorar-los en la resolució de dubtes que presenten de cara a la posterior elecció d’estudis, i de facilitar-los tota la informació que desitgen que, en darrera instància, els ajudarà en gran mesura a prendre aquesta decisió.

El centre dóna una gran importància a tot el procés d’orientació professional, donat que l’elecció adient del futur acadèmico-professional determinarà en definitiva, el seu futur acadèmic i laboral.

_________________________________________________________________

 

Dossier d’acollida per les famílies de Batxillerat

Webs d’interès:
Proves d’accés a l’universitat
Preguntes freqüents sobre les PAU
Preguntes freqüents sobre PREINSCRIPCIÓ I ASSIGNACIÓ DE PLACES
Taules de ponderacions
Estudis universitaris
Posa’t a prova
Share