Projecte Delegats 3D

Els alumnes d’ESO han participat durant el curs 2014/15 en el programa Delegats en 3D. Aquest és un projecte que pretén fomentar la cultura participativa dins dels centres educatius a través del desenvolupament d’un projecte concret escollit pel propi alumnat i implementat de forma participativa.

Els alumnes, a través de la figura del delegat/a de classe i amb el suport del tutor/a,  han dut a terme un projecte que els ha implicat organitzar-se, assumir tasques i prendre decisions de forma conjunta al llarg del curs.

Per a la implementació d’aquest programa, s’ha comptat amb el suport i l’assessorament extern d’un expert en el foment de la participació i amb una aplicació online on podien accedir als materials pedagògics necessaris per dur a terme el programa i esdevenir un espai d’interacció entre els participants.