Organigrama

EQUIP DIRECTIU

Director: Miquel Marcé Castillo
Cap d’estudis d’Educació Infantil i Primària: Lluís Gómez Vilarrasa
Cap d’estudis de Secundària: Lourdes Ramírez Pujolar
Secretària: Neus Claret Coma
Coordinadora pedagògica: Cristina Puig Lasalle

EQUIP DOCENT
1. EQUIP DOCENT D’EDUCACIÓ INFANTIL
Tutora P3 A: Judit Casals
Tutora P3 B: Dolors Alegre
Tutora P4/P5 A: Sílvia Puigtió i Santdra Colom
Tutora P4/P5 B: Olga Tenas
Tutora P4/P5 C: Neus Gamell
Mestra de suport: Núria Sala
TEI: Laia Borràs

2. EQUIP DOCENT D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Tutora 1r A: Eva Orta
Tutora 2n A:  Judit Riera
Tutora 2n B: Adriana Serra
Tutora 3r A: Glòria Casals
Tutora 3r  B:  Montse Colomer
Tutora 4t A:  Ma Àngels Grabulosa
Tutora 4t B: Montse Castells
Tutora 5è A:  Pilar Bassagañas
Tutora 5è B: Neus Freixa
Tutora 6è A: Marta Sau / Adrià Planas
Tutora 6è B:  Laura Descamps

ESPECIALISTES:
Llengua Anglesa: Núria Sala, Marta Sau (Adrià Planas), Montserrat Colomer
Llengua Francesa: Neus Freixa
Educació Especial: Irene Solano
Educació Física: Esteve Homs
Música i dansa: Cristina Puig
Visual i Plàstica: Neus Claret
Religió: Judit Gutiérrez

COORDINADORS/ES DE CICLE:
Coordinadora d’Educació infantil:
Coordinadora Cicle inicial:
Coordinadora Cicle Mitjà:
Coordinadora Cicle Superior:

3. EQUIP DOCENT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

TUTORIES:
Tutora 1r ESO A: Sílvia Garcia
Tutora 1r ESO B: Pilar Pascual
Tutor 2n ESO: Joan Avellaneda
Tutora 3r ESO A: Ramon Mas
Tutora 3r ESO B: Carme Maderthaner
Tutora 4t ESO: Càrol Calzada

DEPARTAMENTS I ESPECIALITATS:
Departament de Ciències
Cap de Departament: Neus Canto
Professorat: Neus Cantos, Isidre Darnés, Sílvia Garcia, Marina Garcia, Estela Penella, Lourdes Ramírez, Cristina Pous, Imma Terradelles

Departament d’Humanitats
Cap de Departament: Pilar Pascual
Professorat:  Joan Avellaneda, Càrol Calzada, Mariona Deniel, Arantza Lacasa, Carme Maderthaner, Miquel Marcé, Ramon Mas, Pilar Pascual,  Anna Ullastres

ALTRES CÀRRECS DEL CENTRE
Coordinadora Prevenció de Riscos Laborals: Irene Solano
Coordinació d’Informàtica: Glòria Casals
Activitats i serveis: Esteve Homs
Coordinació del TIL: Pilar Pascual

PERSONAL EXTERN DE SUPORT EDUCATIU
Psicopedagoga de l’EAP: Meritxell Villegas
Horari d’atenció al centre: tots els dimecres de 9 a 14 h
Psicoterapeuta de l’EAP: Meritxell Colomer
Treballadora social de l’EAP: Montse Colomer
Serveis Educatius del Ripollès: Montserrat Tallant i Ma. Carme Llagostera
Coordinador LIC: Joan Vila

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Auxiliar Administrativa del centre: Ruth Valle
Conserge de l’edifici d’ESO: Dolors Rigat

Personal de neteja:
Edifici d’Educació Infantil i Primària: Carme Mayorgas i Magda Ricart i Maribel Arribas (Coordinadora: Mari Jiménez)
Edifici d’Educació secundària: Neils Tècnics i Serveis SL

PERSONAL DE CUINA
Cuinera: Cèlia Comellas
Ajudant de cuina: Estela Garcia
Coordinador del Servei de Menjador: Carles Rico