Consell escolar

El consell escolar del centre està format pels següents membres:

REPRESENTANTS

NOMS

EQUIP DIRECTIU

1. Miquel Marcé (Director)

2. Neus Claret (Secretària)

3. Lluís Gómez (Cap d’estudis EI i PRI)

4. Lourdes Ramírez (Cap d’estudis de SEC)

5. Cristina Puig (Coord. pedagògica)

REPRESENTANTS PROFESSORAT

1. Esteve Homs

2. Imma Terradelles

3. Adriana Serra

4. Montserrat Colomer

5. VACANT

REPRESENTANT DEL PAS

1. Dolors Rigat

REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT

1. Ruth Coromina

2. Alumne/a de 3r ESO

REPRESENTANT AMPA

1. Fer Martínez

REPRESENTANTS FAMÍLIES

1. Pau Ortiz

2. Enric Losilla

3. Raquel Domènech

REPRESENTANT AJUNTAMENT

1. Montserrat Tallant

TOTAL: 18 membres

Trobareu informació sobre les funcions del Consell Escolar en el següent enllaç.