Llibres de batxillerat per al curs 2019-2020

1r de batxillerat

Reu
tilit zable

Català
Enllaç
Teide
978-84-307-5338-3
*
SI

Castellà
Conector
Teide
978-84-307-5350-5
*
SI

Català . Llibre de lectura
Tirant lo Blanc. Episodis amorosos
Castellnou
978-84-9804-4171
*
SI

Castellà . Llibre de lectura 1
Lazarillo de Tormes
Vicens Vives
978-84-316-9981-9
+
SI

Anglès
English File Intermediate-
Student’s book
Oxford
9780194035620

SI

Modalitat i optatives de 1r

Matemàtiques aplicades a
les CCSS
Matemàtiques  aplicades a les C.
Socials
Barcanova
978-84-489-4029-4

SI

Matemàtiques (batx científic)
Matemàtiques
Barcanova
978-84-489 4027-0

SI

Química I
Química 1
McGrawHill
978-84-486-1140-8
*
SI

Biologia I
Biologia. Sèrie Observa 1
Santillana
978-84-9047-672-7
*
SI

Llatí
Llatí 1
Castellnou
978-84-17406-53-0
(*)
SI

Grec
Grec 1
Castellnou
978-84-4740-6172
(*)
SI

Ciències… Llegeix més»

Llibres d’ESO per al curs 2019-2020

PRIMER D’ESO

Mateix que
curs anterior
Reutilitza
ble
Inter
canvi

Llengua Catalana
Llengua catalana i literatura 1. Sèrie comunica
Santillana
978-84-7918930-3
*

Llengua Castellana
Lengua castellana y literatura 1.
Serie comenta
Santillana
978-84-9047691-8
*

Llibre lectura Català
Un cavall contra Roma
La Galera
978-84-246-8103-6
*
SI
SI

Anglès
New English in Use 1- Student’s
book
Burlington
978-9963-51-657-5

SI
NO

Matemàtiques.
Llibre de coneixements
Barcanova
978-84-489-3615-0
*

SI

Visual i Plàstica
-Quadren dibuix artístic I. Sèrie dissenya.
-Quadern dibuix tècnic I. Sèrie dissenya
Santillana
Santillana
978-84-9047-792-2
978-84-9047-806-6
són dos quaderns
NO
NO

Ciències naturals
Biologia… Llegeix més»

Nou cicle formatiu de grau superior: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma – DUAL (CFGS DAM)

A partir del curs vinent, l’Institut de Vidreres amplia la seva oferta de Formació Professional amb el cicle de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (CFGS de DAM), que s’oferirà en modalitat dual.

      
L’avantatge de la formació dual és que… Llegeix més»