El batxillerat a l’Institut Vidreres

L’institut Vidreres va entrar en funcionament el curs 1995-96. Pertany a la xarxa de centres educatius públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, oferint al nostre entorn els estudis reglamentats d’Educació Secundaria Obligatòria, Batxillerat i un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Sistemes Microinformàtics i Xarxes). La titularitat pública del centre implica i regula aspectes tan diversos com el tracte igualitari, la transparència en l’adjudicació del dret a matrícula, l’accés a la docència i la gratuïtat de l’ensenyament.

El Projecte Educatiu de l’Institut Vidreres s’entén com el nivell de màxima expressió de l’autonomia del nostre centre i es fonamenta en els següents principis:

  • Que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques a les diferents etapes i el màxim aprofitament educatiu dins de les seves possibilitats individuals.
  • Que fomenti l’equitat i la cohesió social.
  • Que serveixi com a guia d’actuació per a tots els professionals que actuen en el procés educatiu.
  • Que contribueixi a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social.