Llibres d’ESO per al curs 2019-2020

PRIMER D’ESO

Mateix que
curs anterior
Reutilitza
ble
Inter
canvi

Llengua Catalana
Llengua catalana i literatura 1. Sèrie comunica
Santillana
978-84-7918930-3
*

Llengua Castellana
Lengua castellana y literatura 1.
Serie comenta
Santillana
978-84-9047691-8
*

Llibre lectura Català
Un cavall contra Roma
La Galera
978-84-246-8103-6
*
SI
SI

Anglès
New English in Use 1- Student’s
book
Burlington
978-9963-51-657-5

SI
NO

Matemàtiques.
Llibre de coneixements
Barcanova
978-84-489-3615-0
*

SI

Visual i Plàstica
-Quadren dibuix artístic I. Sèrie dissenya.
-Quadern dibuix tècnic I. Sèrie dissenya
Santillana
Santillana
978-84-9047-792-2
978-84-9047-806-6
són dos quaderns
NO
NO

Ciències naturals
Biologia… Llegeix més»