Llibres de batxillerat per al curs 2019-2020

1r de batxillerat

Reu
tilit zable

Català
Enllaç
Teide
978-84-307-5338-3
*
SI

Castellà
Conector
Teide
978-84-307-5350-5
*
SI

Català . Llibre de lectura
Tirant lo Blanc. Episodis amorosos
Castellnou
978-84-9804-4171
*
SI

Castellà . Llibre de lectura 1
Lazarillo de Tormes
Vicens Vives
978-84-316-9981-9
+
SI

Anglès
English File Intermediate-
Student’s book
Oxford
9780194035620

SI

Modalitat i optatives de 1r

Matemàtiques aplicades a
les CCSS
Matemàtiques  aplicades a les C.
Socials
Barcanova
978-84-489-4029-4

SI

Matemàtiques (batx científic)
Matemàtiques
Barcanova
978-84-489 4027-0

SI

Química I
Química 1
McGrawHill
978-84-486-1140-8
*
SI

Biologia I
Biologia. Sèrie Observa 1
Santillana
978-84-9047-672-7
*
SI

Llatí
Llatí 1
Castellnou
978-84-17406-53-0
(*)
SI

Grec
Grec 1
Castellnou
978-84-4740-6172
(*)
SI

Ciències… Llegeix més»