Llibres d’ESO per al curs 2019-2020

LLIBRES ESO Institut Vidreres 2019-2020

PRIMER D’ESO

Mateix que
curs anterior
Reutilitza
ble
Inter
canvi
Llengua Catalana Llengua catalana i literatura 1. Sèrie comunica Santillana 978-84-7918930-3 *
Llengua Castellana Lengua castellana y literatura 1.
Serie comenta
Santillana 978-84-9047691-8 *
Llibre lectura Català Un cavall contra Roma La Galera 978-84-246-8103-6 * SI SI
Anglès New English in Use 1- Student’s
book
Burlington 978-9963-51-657-5 SI NO
Matemàtiques. Llibre de coneixements Barcanova 978-84-489-3615-0 * SI
Visual i Plàstica -Quadren dibuix artístic I. Sèrie dissenya.
-Quadern dibuix tècnic I. Sèrie dissenya
Santillana
Santillana
978-84-9047-792-2
978-84-9047-806-6
són dos quaderns NO NO
Ciències naturals Biologia i geologia Barcanova 978-84-489-3621-1 *
Socials GIH Geografia i Història 1 V. Vives 978-84-682-3061-0 SI NO

SEGON D’ESO

Llengua Catalana Llengua catalana i literatura 2
Sèrie Comunica
Santillana 978-84-904-7766-3 *
Llengua Castellana Lengua castellana y literatura 2 Serie Comenta Santillana 978-84-680-4007-3 *
Llibre lectura Català La ratera Vicens Vives 978-84-316-9223-0 *
Llibre lectura Castellà El cazador del desierto Anaya 978-84-2078-989-7 *
Anglès New English in Use 2- Student’s
book
Burlington 978-9963-51-664-3 SI NO
Francès Sense llibre
Matemàtiques Llibre de coneixements Barcanova 978-84-489-3987-8 * SI
Visual i Plàstica Quadern dibuix artístic II Sèrie dissenya
-Quadern dibuix tècnic II Sèrie dissenya
Santillana
Santillana
978-84-9047-537-9
978-84-9047-531-7
*
són dos quaderns
NO NO
Ciències Naturals Física i química Mc Graw Hill 978-84-4860-926-9 *
Tecnologia Llibre de treball MAC McGrawHill 978-84-4860-951-1 * NO NO
Socials GIH Geografia i Història 2 V. Vives 978-84-682-3592-9 SI NO

TERCER D’ESO

Llengua Catalana Llengua catalana i literatura 2
Sèrie Comunica
Santillana 978-84-904-7207-1 *
Llengua Castellana Lengua castellana y literatura 2 Serie Comenta Santillana 978-84-9047-693-2 *
Llibre lectura Català La filla del mar Edicions 62 978-84-9267-232-5 *
Anglès
Nivell alt Dynamic 3 – Student’s book Oxford 978-01-9416-684-3 NO
Nivell mitjà New English in Use 3- Student’s
book
Burlington 978-99-6351-671-1 NO
Nivell baix Headway Beginner Spilt (A1) Student’s book Part A Units 1-7 978-01-9452-395-0 NO
Francès Merci 2 (Méthode de Français) (Cle) Anaya 978-84-698-2848-9 *
Matemàtiques Llibre de l’alumne Barcanova 978-84-489-3938-9 * SI
Biologia i Geologia Biologia i Geologia Edebé 978-84-6832-083-0 SÍ+ NO
Ciències Naturals Física i química Edebé 978-84-6832-113-4 SÍ+ NO
Tecnologia Llibre de treball MAC McGrawHill 978-84-4819-564-9 * NO NO
Socials GIH Geografia i Història 3 V. Vives 978-84-682-3197-6 NO

QUART D’ESO

Llengua Catalana Llengua catalana i literatura 4.
Serie comunica
Santillana 978-84-904-7028-2 *
Lengua Castellana Lengua castellana y literatura 4. Serie comenta Santillana 978-84-680-3999-2 *
Llibre lectura Català Trajecte final Barcanova 978-84-9267-273-8 *
Anglès Nivell alt: Dynamic 4 – Student’s
book
Oxford 978-0194-16-686-7 SI NO
Nivell mitjà: New English in Use 4-
Student’s book
Burlington 978-9963-51-678-0 SI NO
Nivell baix: Headway Beginner Spilt (A1) Student’s book part B Units 8-14 Oxford 978-01-9452-399-8
Matemàtiques Llibre de l’alumne Barcanova 978-84-489-3993-9 * SI SI

OPTATIVES

Visual i plàstica Sense llibre
Física i Química i CAAP (només per a itinerari
científico-tecnològic)
Fisica i Química. 2 vol: Bloc I Química; Bloc II Física Edebé 978-84-6831-722-9 *
Tecnologia Llibre de treball MAC McGrawHill 978-84-4860-948-1 * NO NO