Llibres de batxillerat per al curs 2019-2020

Llibres batxillerat Institut Vidreres 2019-2020 (en pdf)

1r de batxillerat

Reu
tilit zable
Català Enllaç Teide 978-84-307-5338-3 * SI
Castellà Conector Teide 978-84-307-5350-5 * SI
Català . Llibre de lectura Tirant lo Blanc. Episodis amorosos Castellnou 978-84-9804-4171 * SI
Castellà . Llibre de lectura 1 Lazarillo de Tormes Vicens Vives 978-84-316-9981-9 + SI
Anglès English File Intermediate-
Student’s book
Oxford 9780194035620 SI

Modalitat i optatives de 1r de batxillerat

Matemàtiques aplicades a
les CCSS
Matemàtiques  aplicades a les C.
Socials
Barcanova 978-84-489-4029-4 SI
Matemàtiques (batx científic) Matemàtiques Barcanova 978-84-489 4027-0 SI
Química I Química 1 McGrawHill 978-84-486-1140-8 * SI
Biologia I Biologia. Sèrie Observa 1 Santillana 978-84-9047-672-7 * SI
Llatí Llatí 1 Castellnou 978-84-17406-53-0 (*) SI
Grec Grec 1 Castellnou 978-84-4740-6172 (*) SI
Ciències de la Terra i del
medi ambient
Ciències de la Terra i del medi
ambient 1
Castellnou 978-84-17406-18-9 SI

2n de batxillerat

Català Desenllaç Teide 978-84-307-5355-0 * SI
Castellà Lengua cast. y literatura 2 Teide 978-84-307-5351-2 * SI
Català . Llibre de lectura 1 Terra baixa. Guimerà La Galera 978-84-246-5860-1 * SI
Català. llibre de lectura 2 Mirall trencat. Rodoreda Club Editor 978-84-7329-224-5 * SI
Castellà . Llibre de lectura 1 Lazarillo de Tormes Vicens Vives 978-84-316-9981-9 + SI
Castellà . Llibre de lectura 2 Luces de Bohemia Austral 978-84-670-4703-5 ** SI
Història Història HB Vicens Vives 978-84-682-3605-6 * SI
Anglès Key to batxilerat 2
Només Student’s book
Oxford 978-01946-1119-0 * SI

Modalitat i optatives de 2n de batxillerat

Economia de l’empresa II Economia de l’empresa 2n. batx McGrawHill 978-84-486-1450-8 (*) SI
Matemàtiques aplicades a les CCSS sense llibre
Matemàtiques (batx científic) Matemàtiques Barcanova 978-84-489-4186-4 SI
Química II Química 2 McGrawHill 978-84-486-1409-6 (*) SI
Tecnologia Industrial 2 Tecnologia Industrial 2 McGrawHill 978-84-486-1136-1 (*) SI
Biologia II Biologia. Sèrie Observa 2 Santillana 978-84-9047-037-4 * SI
Geografia Geografia GB Vicens Vives 978-84-682-3608-7 * SI
Ciències de la Terra i del
medi ambient 2
Ciències de la Terra i del medi
ambient 2
Castellnou 978-84-17406-19-6 SI
* igual que el curs passat
** el mateix que el curs 17-18
(*) diferent del curs passat o l’anterior però amb diferències mínimes, per tant el de cursos anteriors serveix
+ consta a primer i a segon, no és cap error