Instal·lacions

Entrada i passadissos
Aules
Aules d’informàtica
Tallers i laboratoris
Exteriors
Pavelló