Informació AMPA

AMPA

Qui som?

La junta de l’AMPA la formen les següents persones, a l’espera que algun pare/mare més s’hi vulgui afegir:
  • Presidenta: Lourdes Sais Juy
  • Vicepresidenta: Mercè Rodríguez
  • Secretària: Rosa M. Torrent
  • Tesoreria: Marta Coderch Vico
  • Vocals i col·laboradors

Què fem?

Ens reunim el primer dimarts de cada mes per comentar i organitzar les diverses tasques pròpies d’un AMPA, presència en el Consell Escolar, propostes d’activitats destinades a mares i pares, rebre i compartir informació amb l’equip docent i directiu. L’Ampa participa activament en les reunions interampa que organitza l’Ajuntament de Figueres. Un representant de l’Ampa assisteix a les reunions del Consell Escolar Municipal que organitza l’Ajuntament de Figueres. Col·labora en la preparació i coordinació de les activitats (Quina de Nadal, Sant Jordi, espectacles de fi de curs…) que realitza el centre amb els alumnes per recollir diners pels viatges de fi de curs.

Què estem fent i què hem fet?

Amb les aportacions de l’ AMPA, aquests darrers anys hem col·laborat en l’adquisició de material divers per la millora del centre (cortines, pissarres digitals, equips de so per espectacles, piano…), organitzat concursos de fotografies… Col·labora amb l’institut gestionant la compra del llibres per tots els alumnes d’ESO, per poder gaudir d’uns preus més assequibles. Es subvenciona als alumnes SOCIS de 4t d’ESO i 2n de BAT per tal que participin a l’excursió de final de curs; se’ls subvenciona amb 15€ per cada any que han estat socis. Així, l’alumnat d’ESO que ho hagi estat els quatre anys tindrà una subvenció de 60 euros, qui ho hagi estat tres anys serà de 45 euros, qui ho hagi estat dos anys serà de 30 euros i qui ho hagi estat un any aquest import serà de 15 euros, sempre i quant l’últim any pagat sigui l’any de l’excursió . Els alumnes de BAT rebran 15€ per any amb un total de 30€ si a 2n de BAT continuen sent socis. . Si voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho enviant-nos un escrit a la bústia de l’ AMPA: ampa@olivargran.cat

Com fer-nos socis?

La quota d’AMPA és de 30€. Podeu fer un ingrés al nostre compte del Banc de Sabadell: ES33 0081 1863 3000 0100 4906. La data màxima per fer el pagament serà el 30 de novembre de cada curs. O si voleu evitar-vos despeses el pagament de la quota es farà mitjançant un ingrés en qualsevol caixer automàtic del Banc de Sabadell. Caldrà utilitzar una targeta de pagament, sigui de l’entitat que sigui.

Passes a seguir:

  • Introduir la targeta i identificar-se amb el vostre codi.
  • Accedir al menú “Més operacions > Pagaments a tercers”
  • Introduir el Codi entitat : 2345
  • Seleccionar el concepte de pagament : Quota AMPA 30,00€
  • Escriure com a informació addicional : nom, cognoms i curs de l’alumne

Sortiran impresos dos rebuts, un per a la família i l’altre per l’AMPA. Aquest mètode de pagament no suposa cap despesa per part de l’alumne. En cas de dificultat
per realitzar el pagament, els empleats del Banc de Sabadell us poden ajudar. Adreces oficines Banc de Sabadell: – Rambla, 22 – Rutlla, 29 (Plaça Catalunya) – Nou, 173 (Plaça Creu de la Mà).