Estudis FP

Et preocupes pel teu futur professional? Vols introduir-te en el mon laboral amb garanties? Ets a l’atur i vols ampliar les teves competències laborals?

La Formació professional et dona respostes reals per a la vida real, formació pràctica i una borsa de més de 300 empreses on aplicar els coneixements adquirits i créixer professionalment. Tot això i més és l’Institut Mollerussa el Campus que Forma Professionals en el que pots trobar una extensa oferta de titulacions oficials reglades en diversos àmbits.


ACTIVITATS AGRÀRIES

El centre ofereix els següents cursos de la família professional d’agrària:

 • Activitats eqüestres (GM)
 • Producció agropecuària (GM)
 • Ramaderia i assistència en sanitat animal (GS)
 • Gestió forestal i del medi natural (GS)
 • Paisatgisme i medi rural – Perfil agroramader (GS)

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Si vols exercir en empreses i/o institucions del sector públic i/o privat, en àrees on es requereixin funcions de secretariat; sector financer (banca, caixes, corporacions, assegurances i altres serveis financers), Administració pública, el cicle formatiu de gestió administrativa és el teu lloc.


INDÚSTRIES EXTRACTIVES

Gràcies a la col·laboració de moltes empreses i entitats del sector, i als espais i equips de maquinària de què disposem al nostre centre, us podem oferir les dues formacions següents, que gaudeixen d’un ALT GRAU D’INSERCIÓ LABORAL.

 • Excavacions i Sondatges (GM)
 • Pedra Natural (GM)

INFORMÀTICA

El perfil d’informàtic torna a estar molt demandat, aprofita aquesta oportunitat! Estudiar algun dels cicles t’ajudarà en la teva inserció laboral.

 • Sistemes microinformàtics i xarxes (GM)
 • Desenvolupament d’aplicacions web (GS)
 • Administració de sistemes informàtics en xarxa (GS)
  Modalitat 3×2 (3 anys 2 títols)

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

T’agrada l’esport i la natura? Fes-ne una professió!
Estudia el cicle de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure. Aquests estudis capaciten per organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat de tipus nòrdic, cavitats de dificultat baixa, barrancs de risc baix, medi aquàtic i instal·lacions d’oci i aventura (progressant a peu, amb cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall), així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant les activitats a la tipologia dels participants, i respectant el medi ambient i garantint-ne la qualitat i la seguretat
Diverteix-te mentre estudies i et procures un futur.


TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

Cicle de la família de transport i manteniment de vehicles(TMV), amb l’objectiu de col·laborar amb empreses del sector que permet realitzar pràctiques teòrico-manipulatives sobre maquinària real que cedeixen al centre. Bona sortida professional amb possibilitat de lloc de treball.


SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

El centre ofereix els següents cursos d’aquesta família professional:

 • Atenció a persones en situació de dependència
 • Educació infantil

ENSENYAMENTS ESPECIALS HÍPICA

 • Tècnic esportiu en disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre
 • Tècnic esportiu en disciplines hípiques de salt, doma i concurs complert

IFE – ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC

Ensenyaments professionals adreçats a alumnes entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials.


PFI – PTT

binary comment
 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Aquests estudis capaciten per dur a terme tècniques d’atenció al client, gestionar comandes, venda de productes, gestionar arxius, dissenyar i muntar aparadors, utilitzar programes informàtics de gestió i dissenyALTRES ESTUDIS

 • CURS DE PREPARACIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CAS)
 • Curs Grua Torre.