Acredita’t

 


http://www.educacionyfp.gob.es/mc/fse/

Es prorroga un any la validesa dels carnets de biocides,  fins al 15/07/2021

Salut Pública ens indica que  donada la situació excepcional on tots aquests processos s’han hagut d’interrompre, el Ministeri ha decidit prorrogar la validesa dels carnets de biocides fins al 15/07/2021 (un any més)


Acredita’t convocatòria 20-21. Llistes definitives avaluació dependència.

Nou data 13/07/2021

Avaluació dependència. Resultats definitius de l’avaluació


Acredita’t convocatòria 20-21. Llistes provisional avaluació dependència.

data 06/07/2021

Avaluació dependència. Resultats provisionals de l’avaluació


Acredita’t convocatòria 20-21. Llistes definitives d’admesos i exclosos a l’avaluació.

data 11/05/2021

Assessorament biocides. Admesos i exclosos definitiva amb codis

Assessorament jardineria. Admesos i exclosos definitiva


Acredita’t convocatòria 20-21. Llistes definitives d’admesos i exclosos.

data 03/03/2021

Assessorament biocides. Admesos i exclosos definitiva amb codis

Assessorament jardineria. Admesos i exclosos definitiva


Acredita’t convocatòria 20-21. Guia aspirant i model dossier trajectòria professional i formativa.

data 03/03/2021

Guia de l’aspirant candidat en català V5

Dossier trajectòria professional i formativa (català)

Dossier trajectòria professional i formativa (bilingüe)


Acredita’t convocatòria 20-21. Llistes provisionals d’admesos i exclosos.

data 22/02/2021

Assessorament biocides. Admesos i exclosos provisional amb codis

Assessorament jardineria. Admesos i exclosos provisional amb codis


Acredita’t convocatòria 20-21

data 16/12/2020

Llista d’admesos al procés definitiva


 

 

 


Processos tancats


Certificats convocatòria 19-20

Nou data 16/12/2020

L’aspirant ha de tenir en compte que haurà d’esperar uns tres mesos des de que acaba el procediment per sol·licitar el certificat de professionalitat, ja que primer l’Institut Català de les Qualificacions Professionals ha de registrar les unitats de competència que ha demostrat cada aspirant de la corresponent convocatòria

Nota informativa certificats de professionalitat: com sol·licitar el certificat l’aspirant

 


Fase avaluació – Llistes definitives dels resultats de guia d’itineraris

data 11/12/2020

Llista definitiva dels resultats de l’avaluació de competències en l’àmbit d’itineraris – Mollerussa


Fase avaluació – Llistes definitives dels resultats de biocides

data 11/12/2020

Llista definitiva dels resultats de l’avaluació de competències en l’àmbit dels biocides – Molleruss


Fase avaluació – Llistes provisionals dels resultats de guia d’itineraris

data 30/11/2020

Llista provisional dels resultats de l’avaluació de competències en l’àmbit d’itineraris – Mollerussa


Fase avaluació – Llistes provisionals dels resultats de biocides

data 30/11/2020

Llista provisional dels resultats de l’avaluació de competències en l’àmbit dels biocides – Mollerussa


Fase avaluació – Llistes definitives dels inscrits biocides

data 10/11/2020

Llista definitiva biocides mollerussa


Fase avaluació – Llistes provisionals biocides

data 28/10/2020

Llista provisional inscripció avaluació biocides


Fase avaluació – Llistes definitives

data 26/10/2020

Llista definitiva admesos fase avaluació guia itineraris


Fase avaluació – Llistes provisionals

data 05/10/2020

Llista provisional d’admesos a la fase d’avaluació de guia d’itineraris


data 29/07/2020

Fase assessorament – Llistes definitives

Llista definitiva d’admesos biocides – Mollerussa

Llista definitiva d’exclosos i baixes biocides – Mollerussa


data 22/07/2020

Fase assessorament – Llistes provisionals

Llista provisional d’admesos biocides – Mollerussa

Llista provisional d’exclosos i baixes biocides – Mollerussa


data 30/06/2020

Fase preinscripció – Llistes definitives

Llistat d’admesos biocides – Mollerussa

Llistat d’admesos biocides – Terrassa 

Adreça Institut Terrassa

Rambla d’Ègara, 331
08224 Terrassa (Barcelona)
web Institut Terrassa
937 33 04 90

Llistat d’admesos guia d’itineraris – Mollerussa

Llistat definitiu d’admesos guia d’itineraris presentades fora de termini

Criteris d’ordenació aspirants admesos

La data de la reunió inicial dels candidats admesos a l’Institut Mollerussa serà el dia 8 de juliol, ja s’avisarà als aspirants admesos, tant biocides com guia d’itineraris


Llistat d’exclosos per manca de vacants biocides


Llistat definitiu d’exclosos biocides

Llistat definitiu d’exclosos guia d’itineraris


Documentació dels aspirants admesos

Dossier de la trajectoria professional i formativa

Model de guia de l’aspirant admés

Enllaç al questionari d’autoavaluació


data 26/05/2020

Fase preinscripció – Llistes provisionals

Llistat d’admesos i no admesos en llista d’espera de biocides i guia d’itineraris
Aquesta és la llista provisional, pot canviar un cop ateses les reclamacions

Biocides

Llistat no admesos per falta de vacants
En aquest cas, la documentació presentada és tota correcta, però els aspirants s’han quedat sense plaça.

Llistat de preinscrits no admesos per manca de justificació i requisits

Guia d’itineraris

Llistat de preinscrits no admesos per manca de justificació de mèrits i requisits

Termini de reclamacions i com fer-la

Tota la documentació d’una reclamació cal enviar-la per email, no vagin al centre

Hi ha deu dies hàbils a partir del dia següent a la publicació dels resultats provisionals de la preinscripció per enviar per email la reclamació. Publicació dels resultats: 26/05/2020

Per realitzar una reclamació cal emplenar el model de sol·licitud de reclamació següent:

Sol·licitud de reclamació acreditat

la sol·licitud emplenada i signada juntament amb la documentació al·legada cal enviar-la escanejada a l’adreça de correu següent:

En cas de biocidesinsmollerussa.acreditat.biocides@gmail.com

En cas de guia d’itineraris: insmollerussa.acreditat.guia@gmail.com

data 02/04/2020

****************************************************************************************

Informació per Biocides

Degut al nombre de sol·licituds s’ha ampliat a 100 el número de places. Les sol·licitud s’atendran en l’  Institut Mollerussa i l’ Institut de Terrassa en funció de la localitat de residència dels candidats. La assignació es farà de manera automàtica i per motius d’organització no es podrà seleccionar el centre.

A partir d’una data per concretar s’informarà en la pàgina web de l’Institut Mollerussa i de l’Institut de Terrassa l’assignació de centre als candidats que hagin quedat admesos en la publicació dels resultats definitius de la preinscripció

****************************************************************************************

Informació general de les unitats de competència convocades a l’ Institut Mollerussa

Biocides

Guia d’itineraris

Taxes

Calendari

Pels candidats admesos les diferents comissions avaluadores es ficaran amb contacte per comunicar-lo.

Més info a http://acreditat.gencat.cat