Història

Inici
L’inici del centre com a institució educativa es remunta a l’any 1950 quan l’Ajuntament de Mollerussa va cedir a la “Delegación Nacional de Sindicatos” unes 19 ha de terreny a la partida de “La Serra”, per a construir-hi una escola dedicada a l’ensenyament agrícola i ramader en benefici dels pagesos i ramaders de la zona.

Obres de construcció (any 1951)
Acte inaugural (any 1952)
Alumnes del curs de capatàs agrícola
Vista aèria

 

La Delegación Nacional de Sindicatos, veient àmplies possibilitats i considerant idoni l’emplaçament de l’escola, va adquirir els terrenys colindants fins a arribar a l’extensió actual de 33 ha.
A l’extinció de La Delegació Nacional de Sindicatos, l’any 1975 es va traspassar el centre a Presidència de Govern. Des de 1977 fins a 1983 va passar al Departament de Treball (INEM) i finalment, l’octubre de 1983 va ser transferit al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, del qual depèn a l’actualitat.

 

Actes festius (any 1954)

TRAJECTÒRIA EDUCATIVA I PROFESSIONAL DE “L’IES AGRÀRIA L’URGELL”
Atès que el nostre centre es va crear per a satisfer les necessitats d’agricultors i ramaders de Mollerussa i comarques, les ensenyances que s’hi han impartit i s’hi imparteixen, tenen un marcat caràcter agropecuari. Justament per aquest fet, s’associa el nostre centre amb l’antic nom de “Granja Escola” tot i que des de 1977 el seu nom oficial va ser IES Agrària l’Urgell.

Certament, l’experiència en cursos relacionades amb el món de l’agricultura i ramaderia és àmplia i destacable. Els estudis impartits des de la creació del centre, en aquesta línia, són diversos i entre ells podem destacar:

  • Any 1952.- Es van començar a impartir els primers cursos monogràfics de formació Professional. Les modalitats ofertades eren les de Tractorista, Maquinària Agrícola, Plagues del Camp, Fructicultura, Indústries Làcties i Pràctiques Agropecuàries per als Batxillers Laborals.
  • Des de 1957 a 1964: Cursos de Capatassos agrícoles, per coordinació entre La Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria del Ministeri d’Agricultura i la Dirección nacional de la Obra Sindical “Colonización”.
  • A partir de 1962.- Cursos de Formació Professional Intensiva de 3 mesos de durada sobre Avicultura, Ramaderia, Maquinària Agrícola i Fructicultura. En total es varen realitzar prop de 100 cursos.
  • Des de 1965 a 1970: Cap d’explotació, per coordinació entre La Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria del Ministeri d’Agricultura i la Dirección nacional de la Obra Sindical “Colonización”.
  • 1973 a 1983.- Cursos de Capatassos ramaders per coordinació entre La Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria del Ministeri d’Agricultura i la Dirección nacional de la Obra Sindical “Colonización”.
  • 1976.- El Ministeri d’Educació i Ciència autoritza al nostre centre a impartir la Formació Professional de la branca Agrària.
    L’any 1989 es van començar els estudis de Batxillerat científic i Mòduls professionals.

A partir d’aquest moment, el centre augmenta la seva oferta d’estudis dins de la formació reglada i el Departament d’Ensenyament decideix crear l’IES La Serra. Així doncs, l’any 1996, l’IES La Serra neix (dins les instal·lacions de l’IES Agrària l’Urgell) ofertant els Estudis d’ESO i de Batxillerat i perfilant-se com un institut independent del nostre.

Donada la gran varietat d’estudis impartits, l’IES Agrària l’Urgell canvia de nom l’any 2006 per IES Mollerussa

Paral·lelament, l’IES inicia la seva trajectòria ampliant i diversificant l’oferta formativa, especialitzant-se en els cicles formatius ofertats actualment.