Campus Itaca

El Campus Ítaca és un programa socioeducatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona per a estudiants de secundària. Consisteix en una estada durant els mesos de juny i juliol, organitzada en tres torns de dues setmanes cadascun, en les quals l’alumnat participant realitza un seguit d’activitats que tenen per objectiu incentivar-los a continuar la seva formació acadèmica un cop finalitzada l’etapa obligatòria. L’objectiu d’aquest programa és animar els alumnes a continuar estudiant després d’acabar l’etapa d’ensenyament secundari obligatori. Alhora vol ser un espai de convivència entre alumnat d’entorns socials diversos i potenciar l’ús del català com a vehicle de comunicació.

El programa va adreçat a nois i noies de 15 anys que han acabat 3r d’ESO i que durant el proper curs hauran d’optar entre accedir al món laboral, cursar algun mòdul professional de grau mitjà o fer batxillerat.

El nostre centre hi participa  des del curs 2005-2006 Cada any, 8 dels nostres alumnes de 3r d’ESO hi assisteixen gràcies a la col·laboració de l’ajuntament de La Garriga i de l’AMPA de l’institut. A més a més, en dues ocasions, dos dels nostres alumnes han estat seleccionats per a realitzar un segon campus a l’estranger.