Projecte ACADA

El projecte ACADA (Adaptació Curricular per Alumnes amb Dificultats d’Aprenentatge) és un projecte singular que compta amb col·laboració municipal i es duu a terme al conjunt de tres centres educatius d’ESO de La Garriga.: l’Institut Vil·la Romana, l’Escola Sant Lluís i l’Institut Manuel Blancafort.

L’objectiu d’aquest grup d’adaptació és facilitar l’obtenció del graduat a aquells alumnes a qui, per les seves dificultats d’aprenentatge, no se’ls aconsella estudis de Batxillerat sinó que se’ls orienta cap a la formació professional o el món laboral.

La singularitat del projecte es concreta en una modificació curricular tant metodològica com horària.

A l’Institut Manuel Blancafort, el grup ACADA està format per un nombre d’alumnes que oscil·la entre 8 i 10, amb la integració, des del curs 2009-10, al projecte 2·0. A l’institut, aquests alumnes desenvolupen la part del Currículum que correspon a les matèries comunes: llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques, socials i anglès (aquestes amb adaptació curricular) i educació física. També cursen la tutoria, l’ètica i el projecte de recerca. Les matèries d’itinerari corresponen als tallers que fan a l’EME i que són: ebenisteria, ceràmica, informàtica, entorn i taller solidari.