Treball per projectes

Durant el curs 2010-2011 es va iniciar experimentalment el Treball per projectes al nostre institut. En els següents cursos aquesta manera de treballar s’ha anat ampliant a tots els nivells, i durant el darrer curs s’han dut a terme set projectes:

Els alumnes treballen per projectes una hora setmanalment (quatre hores en el cas de 1r d’ESO). Els professors de cada projecte tenen una hora de reunió setmanal (dues reunions en el cas de 1r d’ESO).

Els objectius del treball per projectes són els següents:

  • Potenciar el treball en equip.

  • Potenciar el treball autònom.

  • Presentar els continguts de cada matèria en un marc transversal i enriquidor.

  • Realitzar un treball diversificat i ampli de les competències.

  • Desenvolupar una avaluació col·lectiva de les competències.

  • Incidir en l’aprenentatge com a procés i no només com a acompliment de resultats.

  • Obrir un marc interactiu, proactiu i constructiu de relació amb els alumnes (preludi del tractament de l’excel·lència en cursos superiors)

  • Desenvolupar el sentit del treball en equip dels professors amb el que això significa per la consecució d’objectius de Centre i per la consolidació del sentit de l’autoritat davant dels alumnes.

1r d’ESO

ANEM DE VIATGE

REVIVIM LA HISTÒRIA

2n d’ESO

L’EDAT MITJANA

FEM TITELLES

3r d’ESO

SERVEI COMUNITARI

NUTRITION (GEP)

4t d’ESO

3, 2, 1 ACCIÓ

ACOMIADEM L’ESO