ACTIVEM LA DOCÈNCIA TELEMÀTICA

Com que preveiem que l’aturada de les classes es pot allargar més dels 15 dies previstos inicialment, i per tal de no perdre el ritme del curs, estem procurant activar la docència telemàtica i que des del màxim nombre d’assignatures hi pugui haver un contacte entre el professor/a de l’assignatura i els alumnes de cada classe.

Es tracta de continuar treballant les assignatures i anar organitzant la feina, donant pautes i materials, encarregant exercicis, lectures, activitats, problemes, tasques, resums, qüestionaris, etc. que elaborareu des de casa i que es podran entregar de manera telemàtica o es tindran a la llibreta per poder-los revisar quan es torni. Els mètodes per poder treballar amb eines informàtiques seran el MOODLE del centre, el CLASSROOM del centre, el CORREU ELECTRÒNIC que teniu cada alumne o altres plataformes o aplicacions que es considerin adequades i que us proposaran els professors/es.

El caràcter d’aquestes activitats no pot ser obligatori, però sí que és altament recomanable anar-les seguint i el fet de treballar-hi i implicar-s’hi es podrà tenir en compte com a nota positiva (el que no podem fer és donar notes negatives pel fet de no participar-hi).

Procureu agafar la vostra responsabilitat. Qui més beneficis pot treure d’aquesta experiència, més enllà del trasbals de no poder fer la docència amb normalitat, sou vosaltres, si sabeu aprofitar l’oportunitat. Agafeu l’hàbit de fer-vos un horari (pot ser el mateix horari que teníeu cada dia i connecteu-vos als canals de comunicació de cada assignatura.