Grau d’inserció de l’FP dual

Dades extretes dels estudis d’inserció laboral dels ensenyaments professionals del Departament d’Ensenyament.

Estudi d’inserció laboral 2019

Infografia: Inserció laboral de l'FP dual de 2019

Comparativa: grau d'inserció laboral per cicles formatius de grau mitjà de 2017 a 2019

Comparativa: grau d'inserció laboral per cicles formatius de grau superior de 2017 a 2019