Grau d’inserció de l’FP dual

Dades extretes dels estudis d’inserció laboral dels ensenyaments professionals del Departament d’Ensenyament.