Acollida matinal

Per els alumnes de l’escola, per necessitats familiars o laborals, han d’arribar a l’escola abans de l’horari escolar, disposem d’un servei de permanències que atén els alumnes de 8 a 9 del matí.

L’acollida matinal canvia d’espai. Es farà a l’altell de l’escola de Música (Urgell, 131). Ho trobareu senyalitzat. Recordeu que els acompanyants no podran entrar a l’interior de l’edifici. Es seguiran els mateixos protocols d’entrada que en l’horari normal. Cal fer inscripció prèvia enviant un mail a secretaria@escolaurgell.com o avisant al tutor a la reunió d’inici de curs. El preu d’aquest servei és de 25 euros mensuals. L’acollida puntual són 2 euros per dia.

Coordinadora: Carolina Barroeta