Organigrama

El centre s’organitza d’acord a la normativa oficial que regula el funcionament dels Centres Privats Concertats de Catalunya. A més, disposa d’un Consell Directiu, associat a la Titularitat, que vetlla pel bon funcionament de la institució.

El Col·legi, per garantir la qualitat, realitza periòdicament autoavaluacions amb l’objectiu de millorar constantment totes les seves àrees. Durant aquest procés es té en consideració l’opinió de tota la comunitat educativa.

Per garantir la qualitat del centre, l’Adventist Accrediting Association duu a terme, cada cinc anys, un procés d’acreditació d’acord als paràmetres que el Departament d’Educació de l’Església Adventista té a nivell mundial.

EQUIP DIRECTIU 20-21

Betlem P. Bardés Directora
Noemí Martínez Sotsdirectora
Anna Remartínez Cap d’estudis d’Infantil i Primària
Josep Antoni Álvarez Cap d’Estudis ESO
 • Secretaria: Noelia Toscano
 • Directora escola de música: Noemí Calleja
 • Cap d’estudis escola de música: Ester Gómez
 • Psicopedagoga: Ester Giménez
 • Tutories:
  • P3: Anna Gallego
  • P4: Peggy Pinedo
  • P5: Marta Gispert
  • 1r PRI: Martha Ordóñez
  • 2n PRI: Silvia Aguasca
  • 3r PRI: Mª Asunción Martínez
  • 4t PRI: Ester Fernández
  • 5è PRI: Toni Jordà
  • 6è PRI: Judit Pujol
  • 1r ESO: Isabel Prieto
  • 2n ESO: Jose Manuel López
  • 3r ESO: Isaac Llopis
  • 4t ESO: Josep Antoni Álvarez