Trets d’identitat

Els trets d’identitat d’aquesta escola són els següents:

 • Formació integral de l’alumnat, posant atenció en el desenvolupament equilibrat de les facultats físiques, intel·lectuals, espirituals i socials.
 • Potenciació de l’aprenentatge globalitzat, significatiu, comprensiu i especialitzat.
 • Escola catalana oberta a la interculturalitat.
 • Ambient de treball acollidor.
 • Treball en equip dels mestres.
 • Col·laboració amb les famílies.
 • Voluntat de renovació pedagògica.
 • Educació en els principis de la salut.
 • Educació en els valors relatius a la natura.
 • Educació en els Drets Humans.
 • Plantejament d’escola comprensiva amb especial atenció al tractament de la diversitat.
 • Participació en la gestió escolar de pares i mares, alumnat, professorat i personal no docent.
 • Integració del missatge evangèlic com a eix transversal en totes les àrees de l’aprenentatge.

Acreditació institucional

 

Altres acreditacions

Agenda 21

Col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona

Centre Homologat Institut Barcelona Esports

Fundació Hospital de nens de Barcelona

Certificat de participació

 Fundació La Marató de TV3