Informacions sobre noves mesures COVID i obertures

Davant de les mesures impulsades per la Generalitat per evitar la propagació del covid-19, us fem saber que l’escola continuarà oberta com fins ara, seguint les mateixes mesures de prevenció. Per als altres casos, us fem arribar un full informatiu on es detallen les diferents situacions i restriccions.

Preguem estigueu atents als canals oficials, tant de la nostra escola com el de les institucions oficials.

Autoritzacions per als menors

Us fem arribar diversos documents d’autorització per retornar signats a l’escola respecte diversos aspectes. Els documents són:

 1. Declaració responsable per a famílies

  Amb aquest document les famílies es comprometen a què els nens i nenes vinguin a l’escola sense símptomes ni malaltia declarada, així com a verificar diàriament que no tinguin més de 37,5 de febre, d’entre altres.

 2. Autorització recollida d’infants per part d’un altre menor

  Els alumnes de fins a segon curs de primària han de marxar acompanyats d’un adult. En cas de marxar amb un germà més gran, cal signar aquesta autorització. Si l’alumne hagués de ser recollit per un altre adult que no siguin els pares, tant de manera puntual com habitual, cal comunicar-ho amb antelació al tutor.

 3. Autorització recollida d’infants per part d’altres persones diferents als pares, mares o tutors legals

  En cas que un alumne hagi de marxar, de manera regular amb altres persones que no siguin els mateixos pares, mares o tutors legals, cal omplir aquesta llista amb totes les persones i el vincle familiar o del seu entorn.

 4. Document d’administració de medicaments

  A l’escola no podem administrar cap mena de medicament. Si fos necessari, cal que ens feu arribar l’autorització especificant el medicament, dosis i procediment d’administració, si fos necessari.

 5. Document d’autorització per a sortides a l’entorn.

  Les famílies autoritzen a l’escola poder fer sortides a l’entorn més proper i dintre del municipi de Palafrugell. Per a altres sortides a fora de Palafrugell, ja es farà arribar la circular corresponent.

 6. Autorització de publicació d’imatges i material elaborat pels alumnes del centre

  El centre té canals per difondre imatges, feines i activitats diverses on hi està involucrat l’alumnat. Amb aquest document autoritzeu l’ús d’imatges i feines on puguin ser-hi els diferents alumnes involucrats en els diferents canals.

 

Actualització mesures COVID-19

Amb posteritat a les reunions telemàtiques, el Departament ha actualitzat les mesures de protecció a les escoles. Entre altres mesures, a partir del proper dia 14 de setembre i durant dues setmanes, tot l’alumnat haurà d’estar amb mascareta a l’escola, incloent-hi el grup estable. Recordeu que fins ara es considerava que al grup i a l’aula estable no era obligatori dur-la. La mesura de portar mascareta a qualsevol espai estarà vigent, en principi, durant els propers quinze dies i depenent de la situació epidemiològica. Estigueu atents a la nostra web i als canals oficials per a noves informacions.

Us remetem al web del Departament on s’informa d’aquesta i altres mesures que caldrà tenir en compte

Obertura de centres

Des de l’escola, us volem compartir la presentació amb les normes generals d’obertura del centre que ja us vam explicar en les passades reunions telemàtiques. Properament us farem arribar les diferents presentacions de tots els cursos amb les indicacions de cada tutoria.