Projectes

Directe a:
Ambients
Pi Verd
Mirades de colors
Cruspicontes
Mmmmm… Per què no m’agrada tot?
Petits comediants

Considerem la innovació com un dels motors de canvi del sistema educatiu, i un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació al repte que l’evolució social planteja.

Una educació innovadora és aquella que incideix en el que s’ensenya i en com s’aprèn, que prioritza les ganes d’aprendre, el dret a pensar i a entendre, i que ajuda a despertar el sentit crític de l’alumnat i del professorat.

Tot procés d´innovació ha d´establir mecanismes que potenciïn l´intercanvi i la cooperació entre els centres educatius, i que afavoreixin la informació i la comunicació horitzontal d´aquestes innovacions. Per tal que els processos d´innovació resultin realment eficaços, cal potenciar la reflexió, la crítica i l´autocrítica sobre el treball que es realitza per part de tots els agents implicats.

El sistema educatiu ha de garantir que la formació dels ciutadans i ciutadanes els faci capaços d´entendre i intervenir amb responsabilitat davant els reptes que la societat planteja. Ha d´impulsar el desenvolupament d´accions transversals vinculades a algun dels reptes de la societat actual: la necessitat de gestionar el coneixement sabent buscar i interpretar la informació, i potenciant el plaer pel saber i per la lectura.

El desenvolupament d´actuacions d´innovació transversals, que impregnin totes les àrees del currículum, és clau per aconseguir un aprenentatge que permeti fer front als canvis ràpids d´una societat dinàmica com la nostra, per consolidar i difondre la tasca innovadora de molts equips de mestres i professors i, en definitiva, per contribuir, des de l´educació i l´escola, als reptes de futur de la societat del segle XXI.

L’Escola Pi Verd ha posat en funcionament els següents projectes d’innovació educativa:

1:/El Projecte mediambiental: “Pi Verd”.
2:/El projecte de convivència i cohesió: “Mirades de colors”.
3:/El projecte de lectura: “Cruspicontes”.
4:/El projecte d´alimentació: “Mmmm…Per què no m’agrada tot?”
5:/El projecte de teatre: “Petits comediants”
6:/El projecte musical: “Flabiolaires”