Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars per al curs 2019-20 actualitzades són les que es mostren a continuació.