Activitats extraescolars

Com cada inici de curs, des de l’AMPA, ens posem en contacte amb vosaltres per tal d’informar-vos de l’oferta d’extraescolars pensada per enguany. Com que aquest és un any atípic, no hi haurà un dia d’inscripcions presencials a l’escola, on es podien consultar dubtes o fer la inscripció directament amb els talleristes. Per suplir aquesta mancança,us fem arribar els projectes de cada extraescolar, el calendari d’infantil i primària amb els dies i hores de realització, i un llistat amb els contactes de les empreses i talleristes que les duran a terme. D’aquesta manera, un cop feta la tria, si teniu dubtes els podreu contactar directament per mail o telèfon i, també, recordar-vos que és a ells a qui heu de fer arribar la butlleta d’inscripció.

Veureu que al segon full de la butlleta d’inscripció hi ha un seguit d’informacions importants a tenir en compte, d’entre les que destacaríem les següents:

  • El termini màxim d’inscripció és el dia 24 de setembre.
  • El dia 1 d’octubre comencen les activitats extraescolars.
  • L’activitat que no arribi a un mínim de nens/es inscrits no es durà a terme.
  • Caldrà que portin la mascareta posada sempre.

Els horaris de les diferents activitats previstes per a Infantil i Primària són:

Trobareu més informació sobre les diferents activitats, juntament amb els telèfons de contacte i les fulles d’inscripció, en els següents enllaços.