Calendari curs 2020-21

Estem enllestint el calendari escolar per al proper curs. Us fem arribar les següents dates importants. Properament penjarem el calendari amb tots els dies festius i de lliure disposició.

Inici de les classes

 • 14 de setembre de 2020: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d’idiomes.

Vacances

 • Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021: vacances de Nadal.
 • Del 27 de març al 5 d’abril de 2021: vacances de Setmana Santa.

Fi de les classes

 • 22 de juny de 2021: Acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i les de la formació professional, que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.

US INFORMEM QUE UNA DE LES MESURES DAVANT EL COVID19 QUE HAN PRÈS TOTS ELS CENTRES PÚBLICS DE PALAFRUGELL ÉS LA MODIFICACIÓ HORÀRIA. Per tant, l’horari a l’Escola Pi Verd serà de 9 a 12:30h i de 15 a 16:30h. Tanmateix us fem saber que l’AMPA ja està treballant per donar un servei d’acollida i extraescolars.

Material escolar curs 2020-21

Us volem fer arribar el detall de material necessari de cares al curs escolar 2020/21, així com les respectives quotes i preus del material.

Per a cada alumne, cal pagar les quotes de material i tecnològiques per cada alumne.

Pel que fa a la quota de l’AMPA, recordeu que només és una quota per família. Si teniu més d’un fill o filla a escola només ho heu de pagar un cop.

Trobareu més informació als documents adjunts. En cas de dubte poseu-vos directament en contacte amb l’escola.

Descarregueu els vostres documents
P3 P4 P5
1R 2N 3R
4T

 

Cita prèvia Matrícula curs 2020-21

Us fem saber que ha sortit la llista definitiva d’admesos a la nostra escola. Properament a les famílies admeses a la nostra escola, i degut a la situació d’excepcionalitat del COVID-19, us serà enviat un formulari per correu electrònic de cita prèvia per venir a l’escola a formular la matrícula corresponent, en torns de 30 minuts. Els dies per poder fer la inscripció són:

13 de juliol

 •  De les 9:00 a les 11:00, en torns de 30 minuts.

14 de juliol al 17 de juliol

 • De les 9:00 a les 13:00, en torns de 30 minuts.

El detall de places assignades és el següent. (Enllaç directe al document)

Els alumnes a qui s’ha assignat plaça en el procés de preinscripció han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari. Els alumnes que no ho fan en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.

El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies utilitzant l’eina corporativa.

A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar:

 1. El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
  • Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
  •  Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 2. Tres fotografies de carnet del nen o la nena, amb el nom posat al darrere.
 3. Còpia de la targeta sanitària del nen o nena.
 4. DNI dels dos tutors legals, excepte en el cas de famílies monoparentals.

Si algun d’aquests documents ja el vau entregar a les preinscripcions, no cal que ens el torneu a portar.

En cas d’algun dubte, poseu-vos en contacte amb el centre al telèfon 972 610 457 o al correu b7008523@xtec.cat