Cita prèvia Matrícula curs 2020-21

Us fem saber que ha sortit la llista definitiva d’admesos a la nostra escola. Properament a les famílies admeses a la nostra escola, i degut a la situació d’excepcionalitat del COVID-19, us serà enviat un formulari per correu electrònic de cita prèvia per venir a l’escola a formular la matrícula corresponent, en torns de 30 minuts. Els dies per poder fer la inscripció són:

13 de juliol

  •  De les 9:00 a les 11:00, en torns de 30 minuts.

14 de juliol al 17 de juliol

  • De les 9:00 a les 13:00, en torns de 30 minuts.

El detall de places assignades és el següent. (Enllaç directe al document)

Els alumnes a qui s’ha assignat plaça en el procés de preinscripció han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari. Els alumnes que no ho fan en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.

El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies utilitzant l’eina corporativa.

A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar:

  1. El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
    • Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
    •  Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  2. Tres fotografies de carnet del nen o la nena, amb el nom posat al darrere.
  3. Còpia de la targeta sanitària del nen o nena.
  4. DNI dels dos tutors legals, excepte en el cas de famílies monoparentals.

Si algun d’aquests documents ja el vau entregar a les preinscripcions, no cal que ens el torneu a portar.

En cas d’algun dubte, poseu-vos en contacte amb el centre al telèfon 972 610 457 o al correu b7008523@xtec.cat

Preinscripció 2020-21- Puntuació final

ACTUALITZAT A DIA 11 DE JUNY

Us fem saber que ja ha sortit la puntuació final de la preinscripció en ordre, un cop fetes les reclamacions pertinents. Recordeu que el 6 de juliol es publica l’oferta definitiva, el 7 de juliol l’alumnat admès al nostre centre i, del 13 al 17 de juliol hi haurà les matriculacions.

Trobareu més informació, així com llistes, a la web d’Educació de la Generalitat, clicant aquí.

Enllaç directe la llista aquí.

Presentació i projectes de l’escola

Us volem presentar els projectes de la nostra escola i presentar-nos. Malauradament i per qüestions d’emergència no es van poder fer les Portes Obertes on tocava fer-ho. Esperem que tota aquesta informació i vídeos que teníem preparats us siguin d’interès i d’agrat. Volem convidar-vos també a visitar aquest web, on trobareu informació respecte les nostres activitats, l’escola i els seus projectes, les instal·lacions, etcètera. Us deixem, també, també una visita virtual (en construcció) per veure amb ulleres 3D.