Normes

PRINCIPALS NORMES:

– Tots els alumnes han d’arribar puntualment a l’escola tant a les 9 com a les 3.
– Les portes s’obriran 5 minuts abans de les 9 i les 3 perquè els alumnes accedeixin al pati. També 5 minuts abans de 2/4 d’1 i de 2/4 de 5 perquè els pares i mares entrin a recollir-los.
– Passats uns minuts de les hores d’entrada es tancaran les portes d’accés a l’escola.
– L’horari de recollida dels nens i nenes és en acabar l’horari escolar.
– Per parlar amb un mestre cal concertar una visita per telèfon en dia i hora que més convingui.
– Un cop acabada la classe d’educació física, és obligatòria la dutxa. Cap nen ni nena pot deixar de fer educació física ni de dutxar-se sense un motiu avalat per una nota mèdica.
– Hi ha uns llibres de text pagats per l’AMPA o subvencionats per la Generalitat i que es troben en dipòsit a l’escola (bàsicament llibres de lectura i d’informació) que els alumnes usen durant el curs, s’han de tractar bé i si es perden o malmeten caldrà pagar-los.


-ANIVERSARIS I SANTS:
A Parvulari poden celebrar-se, però no es poden portar ni regals, ni begudes, ni llaminadures.
A Primària no hi haurà celebracions.


ESMORZARS:
Per menjar s’aconsella portar entrepà o fruita natural i per beure només aigua.