Consciència Fonològica E.I.

LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A L’ESCOLA POMPEU FABRA

El treball de consciència fonològica és bàsic a l’etapa d’educació infantil, abans i durant l’adquisició de la lectoescriptura. Estudis recents demostren la relació que hi ha entre tenir una bona consciència fonològica i l’aprenentatge de la lectoescriptura.

La nostra escola ja fa uns cursos que ha incorporat el treball de consciència fonològica a les aules d’infantil, ja que és fonamental i necessari per a desenvolupar correctament el procés de lectoescriptura. D’aquí la importància que donem a aquest treball que s’inicia a P3 i finalitza al cicle inicial.

L’objectiu principal és que els alumnes posin atenció als aspectes fonològics de la parla, ajudar-los a escoltar i descobrir els fonemes en les paraules.

La consciència fonològica abarca les habilitats d’identificar i manipular les paraules de les frases, les síl.labes de les paraules, fins arribar a manipular les unitats més petites de parla, els fonemes.

Les activitats que realitzem són diverses: escoltar amb atenció, memòria auditiva, poemes i cançons per descobrir o predir les paraules que formen una rima, analitzar paraules en síl·labes: comptar i picar, com sonen els fonemes que formen part de les paraules en diferents posicions,….. Els nens/es desenvolupen la consciència fonològica quan se n’adonen dels sons del llenguatge, i són capaços de jugar amb ells.

El fet de realitzar aquest aprenentatge de manera lúdica fa que els alumnes s’impliquin en el joc, es desinhibeixen de la pressió que suposa fer un exercici i tinguin ganes d’aprendre.