Matemàtica manipulativa

PROJECTE DE MATEMÀTICA MANIPULATIVA A EDUCACIO INFANTIL

«Les matemàtiques manipulatives són una forma relaxada, motivadora i engrescadora d’aprendre a l’aula»

Els nens i nens d’educació infantil aprenem matemàtiques d’una manera lúdica i distesa, a partir de l’observació, manipulació i sessions de jocs matemàtics. A partir d’aquest treball manipulatiu treballem la numeració, quantitat, lògica, operacions, mesura, geometria, resolució de problemes, etc.

Utilitzem material comercial i material no tant comercial, extret del món més proper als infants. Aquests materials no s’utilitzen només per realitzar una activitat concreta, si no que tenen un gran ventall de possibilitats de treball. Per exemple: les pedretes de colors poden ser utilitzades per fer seriacions, agrupacions, classificacions, activitats de relacionar numeració i quantitat, càlcul……

A partir del treball manipulatiu de les matemàtiques s’aconsegueix que els alumnes s’interessin pel que estan aprenent, que disfrutin aprenent i que els aprenentatges que facin siguin significatius.

Els nens i nenes d’educació infantil han d’aprendre fent, observant, manipulant, experimentat i reflexionant, a partir de les seves pròpies experiències que són el que donen sentit al seu aprenentatge. Per això l’experimentació i manipulació amb objectes i materials han de ser la base de l’activitat matemàtica.

Les matemàtiques s’han de viure i viure una cosa vol dir ser actiu, ser participatiu, fer-se pròpia aquella cosa. En aquest sentit a l’escola volem viure instants, aventures, experiències…, i en aquest sentit també busquem fer possible que l’acte educatiu matemàtic sigui vivència.

Viure la matemàtica vol dir veure els nombres al portal de cada casa, a les matrícules dels cotxes, mirar si un carrer és mes curt que l’altre, aprendre les diferents formes geomètriques amb les senyals dels carrers (l’stop és rodó, el cediu el pas és triangular…), aprendre amb diferents activitats que es duguin a terme fora de l’aula per tal que siguin més significatives i lúdiques.